Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υποδέχθηκε τους πρώτους εκπαιδευόμενους πρόσφυγες και αιτητές ασύλου για επαγγελματική κατάρτιση και ταχεία ένταξη στην αγορά εργασίας

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα “First Step” για επαγγελματική κατάρτιση προσφύγων και αιτητών ασύλου ώστε να ενταχθούν στην κυπριακή αγορά εργασίας, υποδέχθηκε τους πρώτους εκπαιδευόμενους την Πέμπτη, 20 Ιουνίου, στις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η έναρξη των μαθημάτων έγινε μέσα σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού από την πλευρά τόσο των διδασκόντων, όσο και συμμετεχόντων προσφύγων και αιτητών ασύλου, που εγκαινίασαν την πρώτη φάση γενικής κατάρτισης για αναβάθμιση οριζόντιων δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα “First Step” είναι το πρώτο του είδους του στην Κύπρο και αποσκοπεί στο να δοθούν εφόδια κατάρτισης στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους αιτητές ασύλου, ώστε να βρουν δουλειά και να επιτύχουν την πραγματική ένταξη τους στην κοινωνία υποδοχής. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι το αρμόδιο υπουργείο για την μετανάστευση και ένταξη ΥΤΧ (υπηκόων τρίτων χωρών).

Το «First Step» αποσκοπεί στην αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων 300 εκπαιδευομένων και στην συνέχεια την πιο στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε 100 που θα διακριθούν. Θα καταρτιστούν σε τομείς με βάση τις ανάγκες τους και τις δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας για γρήγορη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Απώτερος στόχος, η  στήριξη των προσφύγων και αιτητών ασύλου να αναπτύξουν περαιτέρω βασικές κοινωνικές, εργασιακές και γλωσσικές δεξιότητες για να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Η ομάδα υλοποίησης του «First Step” αυτή την περίοδο σχεδιάζει τον σχηματισμό των υπολοίπων τμημάτων – τάξεων και τον προγραμματισμό της κατάρτισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των προσφύγων και μεταναστών.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παράλληλα συνεχίζεται, ώστε περισσότεροι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και αιτητές ασύλου, να ενταχθούν σε ένα κατάλογο και να αξιολογηθούν οι ανάγκες τους, τόσο για την τωρινή φάση υλοποίησης, όσο και για το μέλλον.

  • Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στο κινητό τηλέφωνο 99-024901 και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.firststep.com.cy

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό