Το «πρώτο βήμα» για ένταξη στην αγορά εργασίας

Πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης

και εργασιακού προσανατολισμού

για πρόσφυγες, αιτητές ασύλου και μετανάστες

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για ενίσχυση της πολιτικής ένταξης για πρόσφυγες και μετανάστες, στο πιο κρίσιμο ζήτημα που σχετίζεται με την πρόσβαση στην κυπριακή αγορά εργασίας, εφαρμόζει από φέτος, η κυπριακή πολιτεία, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που τιτλοφορείται “First Step” και περιλαμβάνει τη συμμετοχή, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τριακόσιων (300) Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), κυρίως προσφύγων και αιτητών ασύλου, αλλά και μεταναστών. Στόχος είναι η συμμετοχή τους σε μαθήματα ανάπτυξης βασικών κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων, γλωσσικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Από αυτούς οι εκατό (100) που θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις θα συμμετάσχουν σε εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης και μαθητείας για απόκτηση εμπειρίας για ταχεία ένταξη στην αγορά εργασίας.

Είναι η πρώτη φορά που θα υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, καθώς γίνεται πιο έκδηλο ότι η κυπριακή κοινωνία έχει να ωφεληθεί από την αξιοποίηση του δυναμικού των προσφύγων και μεταναστών, ιδίως στον τομέα της εργασίας. Το πρόγραμμα “First Step” περιλαμβάνει επίσης διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών των συμμετεχόντων, που θα αναδείξει τόσο τις δεξιότητες όσο και τις προσδοκίες τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και δίνει ευκαιρίες στους ΥΤΧ για ενεργό συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κύπρου.

Το πρόγραμμα “First Step” είναι πιλοτικό, έχει προϋπολογισμό 250 χιλιάδες ευρώ για την περίοδο μέχρι τον Ιούλιο 2020 και υλοποιείται κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας από ένα έμπειρο εταιρικό σχήμα στον τομέα της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συντονιστής είναι ο οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφορίας IMH. Εταίροι είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα, οι σύμβουλοι επαγγελματικής κατάρτισης ΑΚΜΗ (Ελλάδα) και ΚΕΣΕΑ (Κύπρος) και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά θέματα και θέματα επικοινωνίας ΕΕΟ Group (Ελλάδα) και Opinion & Action (Κύπρος).

Το πρόγραμμα «First Step”, με τα στελέχη του, θα βρίσκεται δίπλα στους συμμετέχοντες ΥΤΧ στα πρώτα τους βήματα, αναπτύσσοντας επαφές και συνέργειες με τις κοινότητες των προσφύγων και μεταναστών και φορείς που τους στηρίζουν, όπως το Cyprus Refugee Council, η οργάνωση CARITAS και ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Προσφύγων.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει τις εγκαταστάσεις του στη Λευκωσία και τη Λεμεσό για τη διεξαγωγή του προγράμματος, καθώς και μία υποτροφία για τον πιο διακεκριμένο σπουδαστή. Στο χώρο του πανεπιστημίου θα στεγάζεται, επίσης, γραφείο υποδοχής και διαχείρισης αιτήσεων συμμετοχής στο έργο.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.firststep.com.cy
info@firststep.com.cy
Τηλ.: 22875561-3, 99024901