Δελτίο Τύπου – Ζ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ: Στήριξη Υπουργείου για ένταξη προσφύγων και αιτητών ασύλου στην αγορά εργασίας

Μια ολιστική προσέγγιση για κοινωνική ένταξη στην Ημερίδα «First Step»

Σε κατανόηση της αγοράς εργασίας και στήριξη προσφύγων και αιτητών ασύλου με βάση την νομοθεσία για κοινωνική ένταξη επικεντρώθηκε η Ημερίδα Εργαστήρι “First Step”, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την ευκαιρία έναρξης των μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης  προσφύγων, αιτητών ασύλου και μεταναστών.

Σε χαιρετισμό της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου, την οποία ανέγνωσε ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Διευθυντής Τμήματος Εργασίας), η υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και άλλα τμήματα που ασχολούνται με την κοινωνική ένταξη είναι «αρωγός σε όλα τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ανεξαρτήτου καταγωγής, θρησκείας ή γλώσσας προσπαθώντας να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη ώστε να γίνουν ικανά να ενταχθούν τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας της χώρας μας».

Ο σκοπός του προγράμματος First Step είναι η ολόπλευρη κατανόηση της αγοράς εργασίας της Κύπρου, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων των προσφύγων και αιτητών ασύλου που απαιτούνται για να ταχεία ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιολόγηση αναγκών τόσο της αγοράς εργασίας της Κύπρου αλλά και των δεξιοτήτων που υπάρχουν ήδη διαθέσιμες από τους δυνητικά επωφελούμενους.

Εκ μέρους της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα “First Step”, η Έλενα Φυσέντζου ανέφερε ότι δίνεται ειδικό βάρος στον τομέα της μετανάστευσης αφού «την επόμενη δημοσιονομική περίοδο προτείνεται σχεδόν τριπλασιασμός του προϋπολογισμού στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών». Τόνισε επίσης ότι καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η ένταξη στην αγορά εργασίας αφού «η απασχόληση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ, για τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας υποδοχής». Τέλος, ο αναπληρωτής Διευθυντής της ΟΕΒ, Κώστας Χριστοφίδης, χαιρέτησε το πρόγραμμα στηρίζοντας την προσπάθεια που γίνεται για ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας της Κύπρου γιατί όπως τόνισε, η ΟΕΒ θεωρεί ότι “η αποτελεσματική ένταξη μεταναστών στην Κύπρο επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία ευρύτερα, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις δημογραφικές πιέσεις της κοινωνίας υποδοχής”.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης από την Λειτουργό Χριστίνα Σταύρου, καθώς η ΔΥΑ στηρίζουν έμπρακτα την υλοποίηση του προγράμματος, κάνοντας παραπομπές προσφύγων και αιτητών ασύλου στα προγράμματα κατάρτισης.

Το τελικό στάδιο της εκδήλωσης αποτέλεσε ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη ενημέρωση και διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτών και λειτουργών που έρχονται σε άμεση επαφή με Υπηκόους Τρίτων Χωρών, αφού το εργαστήρι έδωσε εργαλεία και νέες προτάσεις αντίληψης. Το εκπαιδευτικό εργαστήρι υλοποιήθηκε από την Δρ. Έλενα Παπαμιχαήλ, Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Η Ημερίδα, πέρα από τις παρουσιάσεις και το εργαστήρι πέτυχε να φέρει στον ίδιο χώρο, άτομα από διάφορες υπηρεσίες του κράτους αλλά και επωφελούμενους που έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο του προγράμματος, δημιουργώντας κλίμα κατανόησης και συνέργειας ανάμεσα σε κυβερνητικές υπηρεσίες, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους αλλά και ανεξάρτητες οργανώσεις όπως η ΟΕΒ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 22875561-3 | 99024901 | [email protected]