Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οι δικαιούχοι

  • Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
  • Επανεγκατεστημένοι πρόσφυγες
  • Επικουρική / Συμπληρωματική Διεθνής προστασία
  • Αιτητές Ασύλου
  • Υπήκοοι Τρίτων Χωρών με βίζα φοιτητή, εργασίας, σύζυγοι Κύπριου ή Ευρωπαίου πολίτη.

Περίοδος Ενημέρωσης και Επιλογής υποψηφίων: Φεβρουάριος 2019 – Ιούνης 2019

Η ομάδα της Opinion & Action επικοινωνεί με οργανωμένες και ανεπίσημες κοινότητες, καθώς και με ΜΚΟ και εθελοντικές ενώσεις, προκειμένου να κοινοποιήσει το έργο στον δικαιούχο πληθυσμό. Αυτή η φάση περιλαμβάνει σημεία πληροφόρησης, έναν ιστότοπο, διαφήμιση στο ραδιόφωνο,  ενημερωτικές αφίσες. Επιπλέον, πραγματοποιούνται επισκέψεις στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου, σε διάφορες κοινότητες και στα σημεία πληροφόρησης των μεταναστών σε κάθε πόλη.

Στο τέλος της φάσης αυτής, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Αυτή η φάση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε Λευκωσία και Λεμεσό. Είναι δυνατόν να επιλεγούν και άλλοι χώροι για τη διεξαγωγή μαθημάτων.

Τα μαθήματα κατάρτισης θα οργανωθούν και θα σχεδιαστούν σε συνεργασία της EEO group Α.Ε, ΑΚΜΗ ΚΕΚ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΚΕΣΕΑ υπό την επίβλεψη της IMH.

Τα μαθήματα κατάρτισης Φάσης Α’ θα περιλαμβάνουν 300 υποψηφίους, διάρκειας 36 ώρες (6 ώρες ανά μέρα).

Οι υποψήφιοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα με την εξής θεματολογία:

  1. Πολιτικές και το δίκαιο για την εργασία στην Κύπρο και την ΕΕ καθώς επίσης και θέματα εργασιακής κουλτούρας και δικαιωμάτων
  2. Βασικές οριζόντιες δεξιότητες π.χ. ψηφιακή παιδεία, εργασία σε ομάδες, διαπολιτισμικές ικανότητες
  3. Επαγγελματικές ικανότητες ανάπτυξης π.χ. συνεντεύξεις, ανάπτυξη βιογραφικού

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της Φάσης Α’, η Φάση Β’ θα περιλαμβάνει 100 υποψηφίους  και θα έχει ως στόχο την εξειδίκευση των υποψηφίων σε μια σειρά από επαγγέλματα.  Συγκεκριμένα, η Φάση Β θα είναι διάρκειας 120 ωρών σε διάφορα επαγγέλματα (ενδεικτικά -> βοηθός σεφ, αρτοποιείο, νοικοκυριό, εργάτης αποθήκης).

Αυτό θα οργανωθεί σε 6 ομάδες. Η μελέτη θα διεξαχθεί σε συνολικά 20 ημέρες και η κάθε μέρα μαθημάτων θα διαρκεί 6 ώρες. Τα μαθήματα κατάρτισης θα σχεδιαστούν και θα παραδοθούν από την ΑΚΜΗ ΚΕΚ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΚΕΣΕΑ.

Αυτή η φάση θα αποτελείται από 6 προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα συμβουλεύουν μια ομάδα 100 υποψηφίων. Τα προγράμματα θα προσφέρουν συμβουλές για την προσωπική επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και αντίληψη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επίσης, θα προσφέρουν ενημέρωση θέσεων εργασίας στην αγορά της Κύπρου, με σκοπό την σωστή και μεθοδευμένη έρευνα εργασίας, υπό την επίβλεψη της κας Ελένης Μαρκαντώνη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε υποψήφιος θα λάβει περισσότερες από 2,5 ώρες εξατομικευμένης διαβούλευσης και προσανατολισμού για εργασία.

Με την αποφοίτηση, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει υποτροφία ενός έτους (δύο εξάμηνα) στον υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία. Το Πανεπιστήμιο θα παρακολουθεί την πρόοδο του υποψηφίου μέσα στο έτος και θα επανεξετάσει εάν θα συνεχίσει περαιτέρω την υποτροφία.

© Copyright 2022 - FIRST STEP / Designed & Developed by NETinfo Plc