Ενημερωτική επίσκεψη στην Αγγλικανική εκκλησία Αγίου Παύλου στη Λευκωσία

Από την ενημερωτική μας επίσκεψη στην Αγγλικανική εκκλησία Αγίου Παύλου στη Λευκωσία, 6 Μαΐου 2019. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης μας ενημερώσαμε δυνητικά επωφελούμενους για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς τους υπεύθυνους της εκκλησίας για το πως η κατάρτιση μπορεί να βοηθήσει Υπηκόους Τρίτων Xωρών να ενταχθούν ευκολότερα στην Κυπριακή κοινωνία.