Τελετή ολοκλήρωσης του Α’ Σταδίου “FIRST STEP” στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι πρόσφυγες και οι αιτητές ασύλου αξίζουν μια καλύτερη ζωή

Επαγγελματική κατάρτιση για εξεύρεση δουλειάς ΄Ενα κρίσιμο στάδιο για ένταξη στην κυπριακή κοινωνία

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης “First Step” για Υπηκόους Τρίτων Χωρών οργανώνει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου την τελετή επιτυχούς ολοκλήρωσης του Α’ Σταδίου εκπαίδευσης για τους πρώτους 300 συμμετέχοντες, κυρίως πρόσφυγες και αιτητές ασύλου.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου ώρα 6.00 – 8.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η επικεφαλής του προγράμματος “First Step” Νάντια Καραγιάννη και θα μιλήσει ο Κωνσταντίνος Κυπριανού, προϊστάμενος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θα ακολουθήσει η τελετή απονομής των πιστοποιητικών επιτυχούς ολοκλήρωσης του Σταδίου Α για περίπου 300 συμμετέχοντες. Εκατό από αυτούς, στη βάση κριτηρίων θα προχωρήσουν στο Στάδιο Β’, που περιλαμβάνει εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε επαγγέλματα που ταιριάζουν με τις δεξιότητές τους και μπορούν να βρουν εργασία.

Συμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους, ενώ θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα από πρόσφυγες και αιτητές ασύλου.

Την τελετή θα συντονίζει η Rema Beshtawy από την Συρία, αιτητής Ασύλου και συμμέτοχος στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες:

22875561-3 | 99024901 | email [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/firststepcy/
Χώρος:  https://g.page/EuropeanUniversityCyprus?share