Το “First Step” ενημέρωσε στο Dignity Center

“Την προηγούμενη Παρασκευή στις 12/7/2019, το πρόγραμμα μας “First Step” παρευρέθηκε με ενημερωτικό υλικό και φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Dignity Center Nicosia, το οποίο μας υποδέχτηκε με φιλοξενία και ενδιαφέρον. Κατά την διάρκεια της παρουσίας μας, είχαμε διενεργήσει ανημέρωση σε ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα, συμπληρώθηκαν φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως επίσης ακούσαμε και ερωτήματα που απασχολούν όσους ήδη εγγραφηκαν. Η παρουσία μας διήρκησε περίπου δύο ώρες από τις 12:00μ.μ μέχρι τις 14:00 μ.μ”