Phase A’ Training Courses PAPHOS JULY 2019 UNTIL JANUARY 2020 (SOMALI)

Koorsooyinka  A – Koorsooyinka Tababbarka ,
FARIIN –Lulyo 2019 illaa Janaayo 2020

Waxaan ku faraxsan nahay inaan shaaca ka qaadno in koorsooyinka tababarka “Wejiga Koowaad” ee Koorsooyinka A ee Tababbarka ee PAPHOS ay bilaaban doonaan 3-da Diseembar
Kuwa diiwaangashan iyo kuwa la xushay waxaa lagu ogeysiin doonaa emayl, Wadahadal Teleefoon iyo fariin qoraal ah.
Wajiga A ‘waxaa ku jira tababar ku saabsan:
Shuruucda Shaqada iyo Sharciga
Horumarinta xirfadaha jilicsan (tusaale, isgaarsiinta, abaabulka, wadashaqeynta)
Xirfadaha Horumarinta Xirfadeed (tusaale ahaan, wareysiga shaqada, Dhismaha CV, Aqoonsiga Fursadaha Shaqaalaynta)
Dhammaan kaqeybgalayaashu waxay heli doonaan shahaadada dhammaystirka tababarka “Wajiga Koowaad” Wejiga A ‘.
Muddada Barnaamijka Tababarka Wajiga A waa: 6 maalmood dheer iyo 6 saacadood maalin kasta.
Ka feejignow in ka-qeybgalka Wajiga A ‘uu yahay mid qasab ah oo muhiim ah kor u qaadista xirfadaha isla markaana aad ku hesho fursado wanaagsan oo shaqo lagu helo.
Kaqeybgaleyaasha si guul leh u dhammayn doona Wajiga A ‘, ayaa usii gudbi doona Wajiga B’ koorsooyinka tababbarka xirfadeed ee gaarka ah.
Hoos waxaad ka arki kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan goobta iyo gaadiidka.
Koorsooyinka Tababbarka ee Paphos
Tababarrada Paphos Macluumaadka Goobta:
Goobta: Xarunta Macluumaadka Dhallinyarda (YIC) ee Golaha Dhalinyarada ee Qubrus- Paphos.
Cinwaanka: Apostolou Pavlou iyo Corner  Gladstones, 8046, Paphos
QARIIRADA:
* Guji qariirada si aad u aragto meesha ama xiriirinta soo socota https://goo.gl/maps/bDQF4N4FvfRjXTKx6