Ρεκόρ συμμετοχής στις εκπαιδεύσεις του FIRST STEP

Ρεκόρ συμμετοχής σημειώθηκε στις εκπαιδεύσεις του πρωτοποριακού έργου “First Step”. Το έργο στοχεύει στη γρήγορη κι αποτελεσματική ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, κυρίως προσφύγων και αιτητών ασύλου, όπως και μεταναστών.

Η ομάδα, που ξεκίνησε τις εκπαιδεύσεις της την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, αποτελεί την 6η κατά σειρά ομάδα που συμμετέχει στις εκπαιδεύσεις του Προγράμματος και την τελευταία ομάδα που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία. Η μεγάλη, μέχρι στιγμής, συμμετοχή δικαιούχων στις εκπαιδεύσεις, σηματοδοτεί την αποδοχή του Προγράμματος από μεγάλη μερίδα των ΥΤΧ στην Κύπρο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το Πρόγραμμα ως μια καλή ευκαιρία ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, όπως και διασύνδεσής τους με την κυπριακή αγορά εργασίας. Οι εκπαιδεύσεις για το πρώτο στάδιο θα συνεχιστούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 και στις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2020 με την συμπλήρωση περισσότερων από 20 εκπαιδεύσεων, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών κοινωνικών κι εργασιακών δεξιοτήτων (στο 1ο στάδιο) και εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων (στο 2ο στάδιο του έργου).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και την Κυπριακή Δημοκρατία. Υλοποιείται από την εταιρεία ΙΜΗ (Συντονιστής), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις εταιρείες ΙΕΚ ΑΚΜΗ (Ελλάδα), Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης – ΚΕΣΕΑ (Κύπρος), ΕΕΟ Group (Ελλάδα) και Opinion & Action Services (Κύπρος).

Περισσότερες πληροφορίες:
www.firststep.com.cy
info@firststep.com.cy
Τηλ.: 22505555, 99024901