Συνάντηση με την οργάνωση Κάριτας Κύπρου

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ένταξη ΥΤΧ στην αγορά εργασίας της Κύπρου, η ομάδα της Opinion & Action είχε συνάντηση με την οργάνωση Κάριτας Κύπρου, όπου συζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους μπορεί να φθάσει το μήνυμα “κάνε το πρώτο βήμα” στον δικαιούχο πληθυσμό.