Το First Step συνάντησε την Υπηρεσία Ασύλου

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ένταξη ΥΤΧ στην αγορά εργασίας της Κύπρου, η ομάδα της Opinion & Action είχε συνάντηση με την Υπηρεσία Ασύλου παρουσία του προιστάμενου κ. Σταύρου Χριστοφή, όπου συζητήθηκαν στατιστικά τα οποία θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των δικαιούχων, καθώς και τρόποι με τους οποίους μπορεί να φθάσει το μήνυμα “Kάνε το πρώτο βήμα” στον επωφελούμενο πληθυσμό.